STATEK SALAJNA - rodinný penzion - ubytování na statku

STATEK SALAJNA - rodinný penzion - ubytování na statku v západních Čechách

Jak to bylo..

Statek, Salajna (Konradsgrün) - fotografie z roku 1940 - zdroj: www.portafontium.cz Statek, Salajna (Konradsgrün), zdroj: www.portafontium.cz STATEK SALAJNA - historie - fotografie z roku 1963 STATEK SALAJNA - historie - fotografie z roku 1963 STATEK SALAJNA - historie - fotografie z roku 1975

Ves Salajna

(původně Konradsgrün) byla založena v době vrcholné středověké kolonizace Chebska kolem roku 1290. V historických pramenech je jako její majitel uváděn Konrád Paulsdorfer z Tennesbergu. Roku 1305 přenechal zdejší fojtství německým rytířům v Chebu a v r. 1308 věnoval desátky z deseti dvorů klášteru Waldsassen. Později měla v Konradsgrünu vybírání desátků na starosti chebská rodina Junckherových.

Konradsgrün byl až do roku 1848 poddanou obcí města Chebu a místní museli pro Cheb až do r. 1871 robotovat s tažným spřežením a povozem 57 dní ročně. Už v roce 1712 se začalo s dobýváním železné rudy v lesích mezi Konradsgrünem, Losau (Katany) a Palitz (Paličem). Ještě počátkem 20. století bylo v okolních lesích možno spatřit stopy po hornictví.

Statek Salajna

čp. 12 pochází z roku 1802. Statek sloužil jako typická zemědělská usedlost a sloužil k chovu hospodářských zvířat. Všichni původní majitelé byli německé národnosti. Poslední, o kterých jsou dochované konkrétní záznamy, byli odsunuti po 2. světové válce. Byla to rodina Waidhasů.

Po roce 1945 započalo pomalé chátrání statku. Po nových majitelích, kteří statek obydleli jako dosídlenci pohraničí a velmi brzy, v průběhu padesátých let jej opustili, převzalo usedlost do „péče“ jednotné zemědělské družstvo. Téměř úplná zkáza postihla statek v 80. a 90. letech minulého století, kdy byly zničeny dva dřevěné objekty – kolna a stodola. Dvě zděné budovy zůstaly opuštěné a chátraly. Statek, který byl v roce 1958 zařazen díky své mimořádné architektonické hodnotě mezi kulturní památky, se díky téměř beznadějnému havarijnímu stavu ocitl na počátku 21. století v seznamu Nejohroženějších nemovitých památek v Karlovarském kraji.

STATEK SALAJNA - historie - fotografie z roku 2004 STATEK SALAJNA - současnost STATEK SALAJNA - historie - fotografie z roku 2004 STATEK SALAJNA - současnost

.. a jak to je

Statek

jsme v naprosto havarijním stavu koupili v dražbě v roce 2004 za nízkou cenu, která ale bohužel odpovídala jeho zoufalému stavu. První roky po koupi této nemovitosti jsme bojovali především o záchranu památkové podstaty objektu (hrázděný štít, pavlač apod.). Finančně nám v té době velice pomohly Ministerstvo kultury ČR a Karlovarský kraj.

Po několika letech rekonstrukce byl objekt vyřazen ze seznamu Nejohroženějších nemovitých památek a my se rozhodli přebudovat statek na penzion. Od roku 2008 tedy usilovně pracujeme na tomto projektu, za přispění finančních prostředků z Evropské unie.

Statek se od roku 1958 nachází na Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 15551/4-85.

Statek Salajna byl jako penzion zprovozněn v dubnu roku 2014.

Obec Salajna

představuje v současné době unikátně dochovaný celek chebské lidové architektury. Ve vsi se dosud zachoval jedinečný soubor uzavřených dvorců (tzv. franckých dvorců) s hrázděnými objekty, z nichž je devět prohlášeno kulturními památkami. Na jednotlivé usedlosti navazovaly široké a dlouhé pásy lánové plužiny, které umožňovaly chovat velká stáda dobytka, a toto rozčlenění obce se zachovalo dodnes. Celá tzv. údolní ves se v celkové délce 2 km táhne půvabným údolím Šitbořského potoka. V roce 2004 byla obec prohlášena za vesnickou památkovou zónu.

Webdesign © graficool